Axenda de cultura de Galicia

Te mostramos un total de 325 eventos
23 de agosto, 23:30
A Ventana
De 22 de agosto a 24 de agosto
Bandeira
24 de agosto, 17:00
Carballeira de Meixaboi
24 de agosto, 19:00
Campo de San Nicolás
24 de agosto, 19:30
Piscinas municipales
24 de agosto, 20:00
Praza do Camiño
24 de agosto, 21:00
Xardín Umbrío
24 de agosto, 21:00
Paseo Marítimo
24 de agosto, 21:30
A Pousada das Ánimas