Aviso: Convocatoria de 2014 del proceso selectivo para el ingreso no corpo facultativo da Xunta de Galicia

Convocatoria de 2014 del proceso selectivo para el ingreso no corpo facultativo da Xunta de Galicia

Orden de 9 de mayo de 2014 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escalas de enxeñeiros/as técnicos/as de minas e axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas.

Orden de 9 de mayo de 2014 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escalas de ingenieros/as de minas, ingenieros/as de telecomunicaciones, arqueólogos/as y facultativa de archivos, bibliotecas y museos, especialidades de bibliotecas y de archivos.

Estado de trámite: En trámite

Comparte