Protocolo de atención en urgencias sanitarias y atención educativa al alumnado con enfermedad crónica

Autor/a: Varios
Protocolo de atención en urgencias sanitarias y atención educativa al alumnado con enfermedad crónica
Material textual - Publicación electrónica en liña - Libro
Idiomas: Castelán
Edita: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Santiago de Compostela)
Edición:
Ano: 2019
Temas: Educación, Pedagoxía, Fomento da lectura
Volumes: 1
Sinopse
Documento que recolle a resposta educativa que require o alumnado con enfermidade crónica ou que sofre lesións como resultado dun accidente, durante un período do tempo máis ou menos prolongado no cal, de ser o caso, non pode asistir ao centro educativo, de maneira que se garanta o retorno ao centro en condicións de normalidade cando as condicións de saúde o permitan. Así mesmo, inclúe as actuacións básicas en urxencias de saúde e primeiros auxilios.
Descargar(pdf, 6.76 MiB)

Comparte