Protocolo de prevención, detección y atención educativa domiciliaria en el ámbito educativo

Autor/a: Varios
Protocolo de prevención, detección y atención educativa domiciliaria en el ámbito educativo
Material textual - Publicación electrónica en liña - Folleto
Idiomas: Castelán
Edita: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Santiago de Compostela)
Edición:
Ano: 2019
Temas: Educación, Pedagoxía, Fomento da lectura
Volumes: 1
Sinopse
Documento que establece unhas pautas que guían o proceso de atención educativa ao alumnado que, por diversas circunstancias de saúde, non pode asistir con regularidade ao centro docente en que está escolarizado por un período prolongado de tempo.
Descargar(pdf, 693.53 KiB)

Comparte