Bens mobles e manifestacións do patrimonio inmaterial

Para os bens mobles e para as manifestacións do patrimonio inmaterial incluídos tamén na proposta de declaración, será de aplicación, ademais, con carácter provisional, o réxime de protección específico recollido na LPCG nos artigos 62 e 63 para o caso dos bens mobles e, nos artigos 69 e 70, para o patrimonio cultural inmaterial.