Bens e manifestacións vinculadas

O conxunto de bens e manifestacións dos que se incoa o expediente de declaración de Ben de Interese Cultural da Ribeira Sacra ou relacionados componse de novos bens e manifestacións, de bens xa declarados previamente que non contaban cunha delimitación específica e de bens xa declarados que completan o valor cultural do conxunto.