29 de marzo, 18:30
Escola de Idiomas
Entre a escritora galega Inma López Silva e o portugués Valter Hugo Mãe
30 de marzo, 11:00
Cidade da Cultura de Galicia
O 7 de marzo visita no Gaiás 'Cidade Creativa', un mercado de creación diferente
2 de abril, 18:30
Centro Galego de Arte Contemporánea
Conversas públicas cun enfoque filosófico
De 31 de marzo a 2 de abril
Verín
Novidades editoriais, recitais, música e outras actividades
Eugenia Osterberger
6 de abril, 18:00
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán
Charla arredor da compositora da Belle Époque