19 de agosto, 09:00
O Carríl (Santiago)
19 de agosto, 12:00
Praza do Souto
De 11 de agosto a 20 de agosto
Vilagarcía de Arousa
De 19 de agosto a 20 de agosto
Bandeira
20 de agosto, 12:00
Meira