Aviso: Resolución das bolsas de formación de museos

Resolución das bolsas de formación de museos

Convocatoria 2022-2023

No D.O.G. número 71 do 12 de abril de 2022, faise pública a Resolución do 31 de marzo de 2022 pola que se publican a relación das persoas beneficiarias e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 2 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 243, do 21 de decembro) pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao programa 2022.

Estado de trámite: Resolto

Comparte