Aviso: RESOLUCIÓN PROVISIONAL DAS AXUDAS EN MATERIA DE CENTROS MUSEÍSTICOS DE GALICIA 2022

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DAS AXUDAS EN MATERIA DE CENTROS MUSEÍSTICOS DE GALICIA 2022

Código de procedemento CT110C

Con data 16 de marzo de 2022 o secretario xeral de Cultura asina a resolución provisional das axudas convocadas pola Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. (DOG núm. nº 14 do 21 de xaneiro de 2022)

 

As listaxes pódense consultar no Portal de Museos (https://museos.xunta.gal/gl/xestion/bolsas-e-subvencions)

Estado de trámite: En trámite

Comparte