Área de amortecemento

Na área de amortecemento estarán sometidas a autorización as grandes infraestruturas que poidan supoñer modificación da paisaxe cultural, en relación co xa disposto no artigo 47 da LPCG.